Zsigmond

Zsigmond je rodinné vinárstvo založené v deväťdesiatych rokoch. Základom boli viac ako 100 ročné skúsenosti v pestovaní hrozna a vo výrobe vína v rodine. Obec Vinica a jej okolie sa vyznačuje vynikajúcimi klimatickými a pôdnymi podmienkami pre vinič hroznorodý a tradičnou výrobou vín. Vína sú vyrobené len z vlastného kontrolovaného vinohradu. Technológia a spracovanie hrozna sú spojené s tradičnými a modernými poznatkami vinohradníkov a vinárov.