Terra Wylak

Vinárstvo Terra Wylak sa nachádza vo Veľkom Záluží. Bolo založené v roku 2015 a jedným z jeho zakladateľov je aj vinár pán Roman Holec, ktorého meno sa stalo na Slovensku zárukou kvality ním produkovaných vín. V roku 2015 bolo vo vinárstve vyrobených 12 druhov odrodových vín. V roku 2016 sa množstvo spracovaného hrozna zvýšilo o 25% a bolo vyrobených 22 druhov odrodových vín.