Pivnica Orechová

Rodinné vinárstvo Pivnica Orechová v kraji pod Vihorlatom s tradíciou od roku 1993. Vinárstvo pestuje vinič vo vlastných vinohradoch s výmerou 60 hektárov. Pri pestovaní viniča sú vo vzťahu k prírode dodržiavané princípy pestovania viniča udržateľným spôsobom. Prvoradým zámerom vinárstva pri výrobe vín je zachovať ich prírodný, autentický charakter.