PD Mojmírovce

Vinohrady PD Mojmírovce sa rozprestierajú na Nitrianskej kopcovine s južnou expozíciou v nadmorskej výške 150-170 m n. m. Jedinečnosť polohy, správny výber odrodovej skladby a moderný spôsob obrábania robia z týchto viníc miesto, kde je možné dopestovať vysokokvalitné hrozno. Hrozno využívané na výrobu vína pochádza výlučne z viníc PD Mojmírovce. Je pestované spôsobom integrovanej produkcie, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu.