Muráni - Víno Čajkov

Vinohrady vinárstva Muráni zapúštajú svoje korene do tufových a andezitových sopečných vyvrenín v Čajkove, na úpätí južných svahov. História tohto vinárstva siaha až do roku 1762. Červené vína vyzrievajú v drevených sudoch a biele vína sú spracúvané reduktívnou metódou v nerezových nádobách. Hlavným cieľom je uplatňovať dokonalé postupy pri pestovaní viniča, nájsť pomer, v akom skĺbiť tradičné postupy, ktoré nám zanechali predkovia a moderné postupy, ktoré ponúka nová doba.