Mátyás

Filozofia rodinného vinárstva Mátyás pri pestovaní viniča, ako aj pri výrobe vína, je vrátiť sa k prírodným metódam. Pri pestovaní hrozna nie sú využívané herbicídy, pesticídy ani žiadne umelé hnojivá.
Úroda hrozna je redukovaná na 1kg na jednom koreni. Pri výrobe vína sú taktiež uprednostňované tradičné metódy vinifikácie pred reduktívnou technológiou a sudové kvasenie a zrenie.