Kasnyik

Myšlienka pripraviť vlastné víno a plniť ho do fliaš dozrela vo vinárstve Kasnyik v rokoch 2004 – 2005. Ozajstná zmena pohľadu nastala v roku 2008 a to na základe rastúcich skúseností. Vinárstvo Kasnyik si zvolilo cestu, ktorej stredobodom boli prírodné podmienky, prírode blízke pestovanie hrozna a príprava vína založená na tradičných metódach.
Vína sú pripravované pri prísnom redukovaní úrody a spontánnom kvasení prevažne v dubových sudoch. Vylúčené je používanie akýchkoľvek cudzích látok (kvasinky, enzýmy), ktoré vnášajú do vína cudzie tóny a skresľujú pravý charakter Strekovského terroir-u.