USA

Moderné vinárstvo v USA sa už od samého počiatku rozvíja ruka v ruke s veľmi vážnym záujmom o zachovanie tých prírodných podmienok, ktoré sú pre vinič najprospešnejšie.

Množstvo európskych prisťahovalcov, ktorí sa vylodili v Severnej Amerike zistilo, že im chýba niečo, čo doposiaľ malo v ich životoch pevné miesto – víno. Z divokých amerických druhov viniča nebolo možné pripraviť víno prijateľnej chuti. Americkým podmienkam, najmä nevhodnému podnebiu, chorobám a škodcom, nedokázal vzdorovať žiadny európsky druh viniča.

V 19. storočí bol objavený nový hybrid, ktorý vznikol spontánnym krížením amerického líščieho viniča s jednou z odrôd európskeho viniča rôznorodého.

Po 2. svetovej vojne sa Američania stúpajúcou mierou sústredili na pestovanie francúzskych hybridov, ktoré poskytujú príjemné vína. Pomocou pesticídov bolo konečne možné aklimatizovať najvýznamnejšie a najkvalitnejšie európske odrody.

Posledné tri desaťročia 20. storočia sa vinári vo všetkých štátoch USA svedomito zamerali na všetky vinohradnícke pásma. Určili ich geografické charakteristiky a ohraničenie. Niektoré z oblastí boli zaradené do tried už od roku 1978 a tým boli vytvorené základy pre American Viticultural Areas (AVA), americkú verziu apelácií.

Pri AVA jediné obmedzenia spočívajú v tom, že:

  • pri uvedení odrody musí byť víno tvorené minimálne zo 75% hroznom danej odrody,
  • minimálne 85% hrozna musí pochádzať z AVA uvedenej na etikete,
  • pri uvedení vinohradu musí minimálne 95% hrozna pochádzať z tohto vinohradu,
  • pri uvedení ročníku musí minimálne 95% hrozna pochádzať z daného ročníku.

K dnešnému dňu existuje len v Kalifornii viac než 100 uznaných apelácií a v ostatných štátoch USA viac než 100 ďalších.