Južná Afrika

Pre Európana alebo Severoameričana, ktorý chce aspoň na pár dní alebo týždňov uniknúť pred zimou, je atraktívnym cieľom Južná Afrika. Predovšetkým Kapsko.

Dlhé a väčšinou slnečné leto s vysokou intenzitou svetla a mierna, ale vlhká zima, sú prísľubom vhodných podmienok pre pestovanie viniča na výrobu vína. Tam kde sa prejavuje vplyv oceánu sa naviac tvoria takmer každý deň hmly, ktoré znižujú maximálne teploty a starajú sa zároveň o chladné noci. Tým sa zabezpečuje dostatočne dlhé obdobie dozrievania.

V prípade juhoafrických vín sa ročníkom pripisuje rovnaká dôležitosť ako je to u vín európskych .

V rokoch politiky apartheidu (rasovej oddelenosti) a následného bojkotu inými krajinami bol export akostných vín prakticky znemožnený. Vlastná spotreba vína sa pohybovala cez 9 litrov na hlavu a o vína bol v krajine veľmi malý záujem. Napríklad na odrody Cabernet, Merlot a Shiraz (francúzsky Syrah) pripadalo v roku 1981 len 3,3% a na Chardonnay a Sauvignon blanc chabých 0,4% plochy vysadenej viničom. Dnes tieto tri modré odrody presahujú 29% a biele odrody 16%.

Celková plocha pre vinársku produkciu dosahuje asi 102 000 ha. Po zrušení apartheidu v roku 1991 výrazne vzrástol dopyt zo zahraničia. Dnes víno predstavuje jeden z najdôležitejších vyvážaných druhov tovaru v Juhoafrickej republike.