Tokajský výber

Tokajský výber môže byť trojputňový, štvorputňový, päťputňový a šesťputňový. Putňovosť závisí od toho, koľko putní cibéb sa na výrobu vína použije.

Názvom Tokajské víno sa označuje víno pochádzajúce z vinohradníckej oblasti Tokaj.

Tokajské samorodné je na Tokaji vyrábané hlavne v nepriaznivých rokoch, kedy na strapcoch nedôjde k dostatočnému vytvoreniu cibéb. Víno s minimálnym obsahom cukru sa označuje Tokajské samorodné suché a hrozno s vyšším obsahom cibéb je používané na výrobu Tokajského samorodného sladkého.