Španielsko

Ak hovoríme o Španielsku ako o zemi vína, musíme podčiarknuť hneď dva superlatívy a to, že Španielsko je krajinou s najväčšou rozlohou viníc na svete a zároveň je jednou z najhornatejších krajín produkujúcich víno. Z neprehľadného množstva pestovaných odrôd môžeme zhruba 15 označiť za rýdzo Španielske. Tie zaberajú 75% z celkovej plochy viníc.

Vinárska história Španielska siaha až do 2. tisícročia p. n. l. Prvé stopy tu zanechalo fénické osídlenie. Konkrétne dôkazy o systematickom zakladaní viní sa našli až z doby gréckej kolonizácie. Pozostatky lisovacích zariadení sa nachádzajú v Katalánsku, Navarre, v kraji Rioja aj vo Valdapeñas.

V 18. storočí došlo k novému rozmachu vinárstva a niektoré vinárske firmy, založené v tomto období, fungujú dodnes. V polovici 19. storočia bol položený základný kameň moderného španielskeho vinárstva v kraji Rioja. Po roku 1930 vznikli prvé oblasti DO (Denominación de Origen).

V súčasnosti existuje medzi tamojšími vinármi málo početná skupina stredne veľkých producentov, ktorí sami vstupujú na trh s vlastnými produktami. Slávne oblasti sú ovládané veľkými spracovateľmi – bodegami, ktoré disponujú len obmedzeným počtom vlastných viníc. Sú zásobované hroznom od zmluvne viazaných vinárov v rámci oblasti.

Najznámejšie vinárske oblasti Španielska sú PenedésRioja a Valdepeňas.